Tuis Visie en Missie Woordskool Departemente Aktiwiteite Fotoblad Vorms Kontak Adres

DIE BETEKENIS VAN GELOOF

Ons almal het half 'n idee wat geloof is, hoe belangrik dit is en dat ons elke dag geloof nodig het om sodoende 'n suksesvolle en wonderlike dag te kan hê.

Ons glo in mekaar, ons glo elke dag as ons in die kar klim dat ons veilig by die huis sal kom en selfs as ons op 'n stoel sit, glo ons dat hy nie onder ons sal uitgly of breek nie!

Maar het ons al ooit gesit en dink wat geloof waarlik is en na die dieper betekenis gekyk agter die woord, hoe God die woord sal beskryf. Vir ons het die woord maar net nog `n woord geword wat ons gebruik in ons allerdaagse woordeskat. 'n Goeie voorbeeld daarvan is as ons onseker oor iets is, maar tog dink ons is reg, sal ons sê ek glo so, of as jy skool toe gaan, niks geleer het vir 'n toets nie, maar glo dat jy sal deurkom, dink jy regtig die "glo" gaan jou help?

In Hebreërs 11 gee God ons 'n beskrywing van wat geloof is en hoe belangrik dit is om te glo. "Om te glo is om seker te wees van die goed wat jy hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Omdat ons glo weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is."

Omdat die Israeliete geloof gehad het in God het hulle deur die Rooisee geloop op droë grond terwyl die Egiptenaars verdrink het toe hulle dit probeer het.

Die Bybel is vol van getuinenisse waar God hulle gehelp het omdat hulle geloof gehad het.

Maak dit dus jou doel in die lewe om met alles wat jy het met geloof in God te staan, sodat Hy vir jou deure kan oopmaak. Dan sien jy die wonderwerke in jou lewe en kan jy daaroor getuig hoe God jou gehelp het toe jy geloof in Hom gehad het.


Die definisie in Hebeers 11 : 1 is vandag nog net so 'n goeie definisie as toe.

"geloof dan is 'n vaste vetroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie".

My eie definisie is : Geloof is om die getuienis van betroubare getuies te aanvaar. Die voorwaarde is dat jy, die gelowige, die getuienis as betroubaar aanvaar. (vertroue op die dinge wat ons hoop).

Mark  16:15-18   Werke van geloof.

Matt  21: 21-22   Geloof  -  Twyfel

Jak  2:14-26   -  Geloof  sonder  werke


Volgende