Tuis Visie en Missie Woordskool Departemente Aktiwiteite Fotoblad Vorms Kontak Adres

11:32-38 – Geloofsvoorbeelde uit die Rigters- en Koningstyd

Die skrywer was nou besig om deur die OT verhale te werk om nog illustrasies te gee van geloofsvertroue en gehoorsaamheid aan God.  Hy besef egter dat die tyd hom gaan ontbreek om al die stories van die helde uit die Rigtertyd (Gideon, Barak, Simson, Jefta) en uit die Koningstyd (Dawid, Samuel en die profete) te vertel.  Hy som dit daarom op deur te wys daarop dat dié ses geloofshelde eintlik net ’n illustrasie is van ’n hele aantal geloofshelde wat oorwinnings behaal het:


deur geloof koninkryke verower het”,

gedoen het wat reg is”,

beloftes verkry het”,

die bekke van leeus toegestop het”,

geweld van vuur geblus het”,

die skerpte van die swaard ontvlug het”,

krag ontvang het in swakheid”,

magtig geword het in oorlogvoering” en “slagordes van vreemdes afgeweer het”.

Ook “vroue het hulle dooies deur opstanding terugontvang”.


Hier verwys hy natuurlik na meer mense as net die ses name wat hy aanhaal, onder andere twee verwysings na Daniël en sy drie vriende, Sadrag, Mesag en Abednego, sowel as een na die Sunemmitiese vrou in die tyd van Elisa wat haar seun uit die dood uit terugontvang het (2 Kon. 4).

Midde-in vers 35 verander die karakter van die geloofsverhale na dié verhale waarin die geloofshelde eintlik op die oog af die onderspit gedelf het:


Sommige “is gemartel toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle ’n beter opstanding kon verkry”.

Nog ander “het die toets van bespotting en slae verduur, en boonop van boeie en gevangenskap”.

Nog ander “is gestenig, middeldeur gesaag; deur teregstelling met die swaard het hulle gesterf”.

Nog ander het “in skaapvelle geswerf, in bokvelle, behoeftig, verdruk, mishandel”.


Kortom: “die wêreld was hulle nie werd nie – terwyl hulle in verlate plekke en oor berge rondgeswerf het, en in grotte en in gate in die grond.

Geloof - Vervolg

Volgende