Tuis Visie en Missie Woordskool Departemente Aktiwiteite Fotoblad Vorms Kontak Adres

JAM Sondagskool

Visie

Om kinders in die waarheid te onderrig

Om `n regte lewenswyse te kweek

Om van baie kleins af `n liefde vir God en Sy gebod te kweek

Missie

Om deur die leiding van die Heilige Gees hulle te onderrig in die Woord.

Om hulle laste te dra deur gebed.

Om hulle te ondersteun en te bemoedig

om God se wil te soek.

Om gehoorsaam te wees aan God en Sy

roeping op hulle lewens.

Om na ander uittereik en aanteraak deur

Die leiding van die Heilige Gees.


Missieverklaring

Om Jesus Christus in en deur ons gawes met oorgawe te dien en sodoende ons roeping as kinders ons plek sal inneem in die wêreld tot eer aan God.


Kyk na wat ons doen:


Cowboy Party


Ander fotos