Tuis Visie en Missie Woordskool Departemente Aktiwiteite Fotoblad Vorms Kontak Adres

Visie en Missie

Visie

Dit is ons visie om `n wesentlike verskil in ons gemeenskap te maak sodat deur ons handel en wandel God se koninkryk uitgebou kan word 


Die Driehoek

X enY (wat die mens voorstel) is op God gefokus, maar is aanvanklik ver verwyder van mekaar, maar soos ons begin groei in Aanpasbaarheid, dan Koninkryksvisie ensovoorts beweeg ons nader aan mekaar en ook aan God.

Missie

Ons bereik ons visie deur die toepassing van Efe 4:11 - 13. Ons ontwikkel mense om hulle bediening wat God hulle gegee te gebruik.

"En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus" (Efe 4:11 - 13)