Om te dien 

met liefde

Visie uitspraak

Kolossense 3:11

Ons sal liefhê en dien sodat Christus alles in almal kan wees.

  

Ons Dienste

Sondae dienstye: 

09:00 & 18:00

Aanlyn dienste:

Sondae 09:00 & 18:00


Die dienste is beskikbaar op YouTube en Facebook. Dienste word elke week opgelaai en opgedateer. 

SIEN meer

kontak ons